Trivselregler

För att upprätthålla känslan av frihet är det viktigt att alla som tältar tar ansvar och använder sunt förnuft, respekterar sina grannar och den känsliga naturen. Nedan finner ni de trivselregler som vuxit fram under de 60 år som vi drivit tältplatsen och som är en förutsättning för att alla ska få en trivsam vistelse.

Boka innan du kommer

Hos oss måste man alltid boka plats för sitt tält innan man kommer, men läs denna sida först!

Vid ankomst

Om receptionen inte är öppen vid ankomst kan du som har bokat sätta upp ditt tält inom campingområdet. Hela området är i ytterkanterna markerat med rödmarkeringar på träd och stolpar. Titta noga så att du lägger dig inom detta område. VIKTIGT! Anmäl din ankomst vid första öppna receptionstid.

Din tältplats

Tälta inte närmare än 2m från stigar och vägar. Håll minst 4m till omkringliggande tält. Dina tillhörigheter, exempelvis bord, stolar etc. ska placeras i direkt anslutning till tältet så de inte hindar en annan möjlig tältplats. Om presenning används som skydd för regn över ditt tält ska den vara i en färg som smälter in i naturen. Presenningen får inte vara större än att den skyddar tältet. Under hela vistelsen ska tältet vara bebott av den som bokat. Tältet ska alltså inte stå tomt nattetid.

Hängmatta

Hos oss är det inte tillåtet att endast komma med hängmatta för att sova i utan man ska alltid ha ett tält med sig där alla får plats att sova. Om platsen man ligger på gör det möjligt att hänga upp en hängmatta i direkt anslutning till tältet går det bra, men det är inte tillåtet att ha en hängmatta på en annan plats än där man har sitt tält.

Husdjur

Vi måste tyvärr begränsa antal hundar på campingplatsen. Gäster som vistas här kortare tid än en vecka (sju nätter) får tyvärr lämna sin hund hemma. Ni som är här längre tid och har med er hund måste lägga er avsides och alltid ha hunden kopplad! Hunden bör vara tältvan och inte främmande för nya människor. Ni anger i bokningen om ni tänker ta med er hund. Katter är inte tillåtna här.


Laga mat, grilla & brandföreskrifter

  • SPRITKÖK ÄR INTE TILLÅTET PÅ TÄLTPLATSEN.
  • Ha alltid uppsikt över ert gasolkök vid användning.
  • Ha alltid vatten i beredskap vid ert tält samt grillplatserna.
  • Grillning med kol/briketter får endast ske vid våra grillplatser nere vid stranden. Vedeldning är inte tillåtet.
  • Engångsgrillar får endast användas vid grillplatserna.
  • 5st Brandsläckarskåp med brandsläckare och brandfilt finns uppsatta på tallstammar inom campingområdet. Vid ankomst försäkra dig om var dom finns.

Dragkärrorna

Dragkärror är endast avsedda för bagagetransport till och från båten som angör Vettnets brygga. Om du använt dragkärra vid ankomst – ställ tillbaka den vid receptionen snarast möjligt så att nästa gäst kan använda den. Vid avresa - ställ den på anvisad plats vid Vettnets brygga. Om det inte finns någon kärra vid Vettnets brygga (vid ankomst) får man gå till receptionen och hämta. Vid avresa får man gå till Vettnets brygga titta  om det saknas kärror vid receptionen. Det händer att alla kärror är upptagna ibland då många ankommer/avreser samtidigt.

Tänk på ljudnivån

För stillhet och ro, tänk på ljudnivån, särskilt kvällstid och tidiga morgnar. Nattro mellan kl. 23.00 - 08.00. Bollspel och andra högljudda aktiviteter hänvisas till strandremsan och får inte pågå efter klockan 22.00. Här på campingen sätter vi mobilen på ljudlöst och använder hörlurar till radio, telefon etc.

Toaletterna

För allas trevnad ska föräldrar till små barn vara med vid toalettbesök. Tänk på att inte slänga något annat än toalettpapper i toaletterna.

Du bor i ett naturreservat och vid en nationalpark

Vi har alla ett ansvar att skydda den känsliga miljön i naturreservatet. Gräv inga gropar inom campingområdet. Det är naturligtvis förbjudet att såga eller spika i träden. Kasta inte skräp och cigarettfimpar i naturen. För att undvika alltför stort slitage hänvisas bollspel och liknande aktiviteter till strandremsan.
Cykling är inte tillåtet inom området. Ställ cykeln vid receptionen.
Vill du veta mer om Kosteröarnas naturreservat och Kosterhavets nationalpark klicka nedan.

Avresedagen

När ni lämnar tältplatsen – lämna inte kvar något efter er och plocka upp eventuellt skräp. Lägg nummerbrickan, som ni fick vid incheckning, i brevlådan vid receptionen. Återlämnad nummerbricka bekräftar att ni lämnat tältplatsen.