VÄLKOMMEN TILL LYTHS TÄLTPLATS OCH EKOSTUGOR PÅ NORDKOSTER!

Vi är ett litet familjeföretag som har drivit en tältplats / camping på Nordkoster sedan 60-talet. Sju ekostugor byggdes -97 som ett komplement till vår verksamhet.

Viktig information gällande tältning

Information angående tältplatsens öppethållande, bokningar med mera, se i menyn under "Familjecamping - Boka".

Kosteröarna är naturreservat och det är endast tillåtet att tälta på Nordkosters campingplats när den är öppen på sommaren.
All övrig tältning på Nord- och Sydkoster är inte tillåten!